Home / Nieuws

Agenda ALV 13-11-2017

12-11-2017 19:45

Agenda Algemene Ledenvergadering KV Tilburg maandag 13 november 2017 om 20.00 uur

Clubgebouw KV Tilburg
 

 1. Opening en vaststelling van de agenda
   
 2. Mededelingen
   
 3. Verkiezing stembureau
   
 4. Voorstel verkiezing secretaris Petra Ouwerkerk
  Bij leden onder de 16 mag er een ouder namens zijn/haar kind 1 stem uitbrengen. Per gezin met 1 of meer leden onder de 16 jaar mag een ouder 1 stem uitbrengen. Mocht de ouder ook lid zijn dan mag deze zijn/haar eigen stem ook nog uitbrengen
   
 5. Vaststellen van notulen van ALV van 21 november 2016
 6.  
 7. Financiële verslaglegging vereniging en stichting: resultaat 2016, tussentijdse cijfers over 2017 en begroting 2018
 8.  
 9. Pauze
 10. Beleidsplan - stand van zaken/voortgang'
 11.  
 12. Bestuursleden:
  aftredend per 20 april 2018 en niet herkiesbaar: penningmeester Pim Labee
  twee vacature voor technische zaken en facilitaire zaken
   
 13. Wvttk/rondvraag/sluiting

Notulen van de ALV van 21 november 2016 zijn op te vragen bij Petra Ouwerkerk via

secretaris@kvtilburg.nl

 


Reacties (0)

Reageer


Reageren:

Naam:

E-mail:

Reactie: (Max. 1000 karakters)    0 / 1000