Home / Nieuws

Agenda ALV 14-05-2018

13-04-2018 10:23

Agenda Algemene Ledenvergadering KV Tilburg maandag 14 mei 2018 om 20.00 uur

Clubgebouw KV Tilburg
 

 1. Opening en vaststelling van de agenda
   
 2. Mededelingen
   
 3. Verkiezing stembureau
   
 4. Voorstel verkiezing Penningmeester Suzan van Riel
  Bij leden onder de 16 mag er een ouder namens zijn/haar kind 1 stem uitbrengen. Per gezin met 1 of meer leden onder de 16 jaar mag een ouder 1 stem uitbrengen. Mocht de ouder ook lid zijn dan mag deze zijn/haar eigen stem ook nog uitbrengen
   
 5. Financiële verslaglegging vereniging en stichting: resultaat 2017
   
 6. Bestuursleden:
  aftredend per 20 april 2018 en niet herkiesbaar: penningmeester Pim Labee
  twee vacature voor technische zaken en facilitaire zaken
   
 7. Wvttk/rondvraag/sluiting

 

Namens het gehele bestuur Petra Ouwerkerk

secretaris@kvtilburg.nl

 


Reacties (0)

Reageer


Reageren:

Naam:

E-mail:

Reactie: (Max. 1000 karakters)    0 / 1000