Home / Nieuws

Agenda ALV 19 november

18-10-2018 13:00

Agenda Algemene Ledenvergadering KV Tilburg maandag 19 november 2018 om 20.00 uur

Clubgebouw KV Tilburg
 

 1. Opening en vaststelling van de agenda
   
 2. Mededelingen
   
 3. Vaststellen van notulen van ALV van 13 november 2017

 

 1. Financiële verslaglegging vereniging en stichting: resultaat 2017, tussentijdse cijfers over 2018 en begroting 2019
   
 2. Pauze
   
 3. Beleidsplan - stand van zaken/voortgang'

 

 1. Bestuursleden:
  aftredend per november 2019 en niet herkiesbaar
  twee vacature voor technische zaken en facilitaire zaken
   
 2. Wvttk/rondvraag/sluiting

 

Notulen van de ALV van 13 november 2017 zijn op te vragen bij Petra Ouwerkerk via

secretaris@kvtilburg.nl


Reacties (0)

Reageer


Reageren:

Naam:

E-mail:

Reactie: (Max. 1000 karakters)    0 / 1000