Home / Nieuws

Agenda ALV 18-11-2019

06-11-2019 22:11

Agenda Algemene Ledenvergadering KV Tilburg maandag 18 november 2019 om 20.00 uur

Clubgebouw KV Tilburg
 

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen van notulen van ALV van 19 november 2018
 4. Financiële verslaglegging vereniging en stichting: resultaat 2018, tussentijdse cijfers over 2019 en begroting 2020
 5. Pauze
 6. Beleidsplan - stand van zaken/voortgang'
 7. Bestuursleden:
  aftredend per november 2019 en niet herkiesbaar
  Invulling twee vacatures bestuur
 8. Wvttk/rondvraag/sluiting

Conform artikel 10, lid 2 van de statuten van de vereniging, stelt het bestuur kandidaat voor het bestuur:

Stemming op de Algemene Ledenvergadering, verkiezing vindt plaats op basis van volstrekte meerderheid van stemmen.

Notulen van de ALV van 19 november 2018 zijn op te vragen bij Petra Ouwerkerk via secretaris@kvtilburg.nl


Reacties (1)

#1    12-11-2019    15:13:    Remko
Kunnen de concept notulen als document aan het bericht van de ALV op de site gekoppeld worden. In ieder geval tijdelijk. Dan hoeft niemand iets op te vragen, Petra niet "iedereen" te mailen. Notulen zijn toch openbaar?

Reageer


Reageren:

Naam:

E-mail:

Reactie: (Max. 1000 karakters)    0 / 1000