Home / Nieuws

Algemene Leden Vergadering (ALV) (25-11-2020)

19-11-2020 23:35

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Zoals we jullie eerder hebben gemeld houden we op woensdag 25 november as. om 20 uur onze digitale ALV. Leden en ouders van jeugdleden zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via secretaris@kvtilburg.nl. Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt begin volgende week een mail met de vergaderstukken en een toelichting hoe je aan de ALV kunt deelnemen. Hiervoor is een laptop, tablet of smartphone met camera nodig. Het gebruik van een koptelefoon of “oortjes” wordt aangeraden.

De agenda voor de ALV is:

1.       Opening en vaststellen van de agenda

2.       Mededelingen

3.       Vaststellen van de notulen van de ALV 18 november 2019

4.       Financiële verslaglegging vereniging en stichting

1.       Resultaat 2019

2.       Tussentijdse cijfers 2020

3.       Uitgangspunten begroting 2021

4.       Begroting 2021

5.       Overige financiële afspraken

5.       Nieuwe kledinglijn miv 2021 - 2022

6.       Afspraken vrijwilligerstaken

7.       Communicatie

8.       WVTTK, rondvraag en sluiting

Hoewel we de gezamenlijke borrel na afloop moeten overslaan en je dit keer ook voor je eigen  koffie moet zorgen, hopen wij toch op een groot aantal aanmeldingen voor de ALV.

Bestuur KV Tilburg


Reacties (0)

Reageer


Reageren:

Naam:

E-mail:

Reactie: (Max. 1000 karakters)    0 / 1000