Home / Club / Club van 50

Club van 50


 

Draagt u ook uw korfbalvereniging een warm hart toe?

Enkele leden hebben de koppen bij elkaar gestoken waar uiteindelijk het volgende idee uitgekomen is:
De club van 50! Onder auspiciën van Korfbalvereniging Tilburg.

Wat is de club van 50?

De club van 50 zoekt donateurs die ieder jaarlijks € 50,00 beschikbaar stellen. Deze gelden zullen geheel worden afgezonderd van het financiële plaatje van de vereniging. De gelden zullen jaarlijks worden besteed ten gunste van de vereniging op advies van de leden van de club van 50. Jaarlijks zullen zij in een bijeenkomst een bestedingsdoel kiezen. Gewoon simpel op basis van de meeste stemmen gelden!

Wat is er tot nu toe al gerealiseerd?

Natuurlijk worden de gulle gevers op een plaquette in de kantine vereeuwigd!
Tenzij u anoniem wenst te blijven.

Bedrag a.u.b. storten op rek.no.; NL61 INGB 0003 0833 28

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de organisatoren;

Marc de Kroon, Jan en Leonie Meeuwsen

Of stuur een e-mail naar; clubvan50@kvtilburg.nl !

Huidige lijst met deelnemers aan de ''Club van 50'':

Klik hier voor het inschrijfformulier


Laatste wijziging op: 30 december 2019