Home / Club / Contributie

Contributie

Onderstaand het actuele overzicht van de contributies zoals die binnen onze vereniging gelden. In principe gaat men het lidmaatschap aan voor één vol verenigingsjaar van 1 Juli tot en met 30 Juni. De contributieplicht geldt daarom ook voor één verenigingsjaar van 1 Juli tot en met 30 Juni.

Wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen dient dit schriftelijk te geschieden voor 15 juni bij het secretariaat, secretaris@kvtilburg.nl

G-Korfballers en Trainende leden
Voor G-Korfballers en Trainende Leden geldt een afwijkende opzegtermijn van een maand.

Langdurige blessures
Indien een speler/speelster meer dan 3 maanden geblesseerd is en daardoor niet kan trainen en spelen, kan het lidmaatschap van deze speler/speelster op eigen verzoek omgezet worden naar Rustend Lid. Bij het hervatten van de trainingen wordt het lidmaatschap omgezet naar Trainend Lid en bij het  hervatten van het spelen van wedstrijden weer naar Spelend lid.
Normaal zijn wijzigingen in lidmaatschap van Spelende leden alleen toegestaan aan het einde van het seizoen.
Alle wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@kvtilburg.nl

De contributie dient overgemaakt te worden op rekening  NL90INGB0003248191 t.n.v. Korfbal Vereniging Tilburg
Onder vermelding van de naam van de speler/speelster
De contributie kan per maand, kwartaal, half jaar of per jaar voldaan worden.

Voor vragen omtrent de contributie kan men terecht bij wilma.mateijsen@home.nl

De contributie is als volgt:

Spelende leden vanaf 18 jaar: € 22,00 per maand
Spelende leden 15 t/m 17 jaar: € 17,50 per maand
Spelende leden t/m 14 jaar: € 15,00 per maand
Spelende leden in de zaal € 15,00 per maand
G-Leden: € 10,65 per maand
Trainende Leden: €   8,65 per maand
Kangoeroes t/m 6 jaar: €   4,65 per maand
Rustende Leden: €   4,50 per maand

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 8 april 2019